Få styr på din økonomi – dag 6

Hvis du har fuldt med indtil videre har du fundet ud af hvor meget du får udbetalt for hver time du bruger på arbejde.
Når du har fundet ud af ovenstående kan vi starte på at finde ud af hvordan vi får sat pengene til at arbejde mod mål der rent faktisk betyder noget for os.
Her kan man ikke bare tage et skabelonsbudget fra nettet og så presse det ned over hovedet på sig selv. Her skaber vi et budget udfra hvordan vi ønsker at bruge vores penge og arbejder udfra det.
Faktum er dog at du sagtens kan arbejde mod dine mål fremfor kun at arbejde for din løncheck.

På et ark papir, skriv dine mål fra øvelsen tidligere. Nedeunder dem skriver du din gæld. En linje per kreditor. Under den skriver du en sidste linje hvor du skriver leveomkostninger.

Nu skal vi til det sjove. Du tager en måned og ser hvor mange timer du har arbejdet, husk både at inkl. transport og andet, sådan som vi regnede ud tidligere.
Du kommer frem til et antal af timer, lad os sige det svarer til 60 timer/uge, så svarer det på en måned til 260 timer ((60/7)x(365/12)). Af de timer skal 50%, svarende til 130 timer lægges under leveomkostninger og som følge også deraf, indtjeningen på de 50% af timerne.

Lad os gå videre til gældsposten. Her skal der lægges 20% af dine timer. Disse 20% af ekstra indbetalinger. Minimumsindbetalingerne på lån er ikke med i denne post, de skal inkluderes under leveomkostninger. Når du kommer ned til ikke at have noget gæld eller kun har et realkreditlån, så vil alle disse penge bruges på dine mål da omkostninger for at indbetale på realkredit før tid ofte er for høje.

Der er 30% tilbage. Disse skal deles ligeligt op mod dine mål. Så hvis du har 5 mål, så skal 6% mod hver, hvis du har 10 mål er det 3% og så fremdeles. Det kan sagtens være at dit helt store mål er at blive gældsfri så hurtigt som muligt og derfor vil de 20% fra før smelte sammen med nogle af pengene herfra – og det er helt OK! Husk det er dine penge og et personligt budget vi bygger op.

Dette lyder alt sammen utroligt meget som et budget der bliver presset ned over dig – det er det dog ikke, der er meget fleksibilitet i det og senere får vi set på om vi måske skal rykke %-satserne lidt for at få det til at hænge sammen. Det er en måde at få sat system i tingene så man kan opnå det man vil og se en sammenhæng mellem ens arbejde og ens drømme.
De fleste kender nok det med at stå op om morgenen er en hård ting, man har ikke sovet nok, ungerne har været urolige hele natten og allerede inden man er mødt på arbejde har du måske allerede brugt en time på transport og på at aflevere børn i børnehave.

Ved at have opdelt dit arbejde i timer og ved at have delt dem ud på dine drømme kan du se at hver eneste time du bruger på arbejde, måske med noget rutinearbejde, eller på transport, det er fremgang mod et af dine mål! Dette er den dybe mening med dette, vi får koblet den kedelige del af vores dagligdag direkte med vores drømme og pludselig er den time man bruger dagligt på transport en del af noget større og det ser mere overkommeligt ud hvis man minder sig selv om hvad guleroden er i enden – om det så end er en bil, et afbetalt hus, en ferie eller hvad man nu drømmer om.

Vi vil fremover begynde at dykke mere konkret ned i posterne. Læs med næste gang!

Skriv en kommentar