Mine mål for 2024

Hvis man gerne vil se udvikling er det vigtigt at sætte mål for sig selv. Både nogle der er i den “lette” ende, men også nogle der er sværere, men stadig realistiske. De fleste kender nok “SMART” modellen indenfor målsætning (Specific, Measurable, Achievable, Relevant og Time-Bound). Altså jo mere specifikt beskrevet de er, hvor nemme … Læs mere