Få styr på din økonomi – dag 11

Hvis man tager vores budget gjort op i timer og vores reelle timeløn som vi regnede ud så kan vi skabe et budget i kroner.

For husleje f.eks. burde den sande timeløn ganget med udgiften i timer blive præcis hvad ens husleje er og det samme vil være sandt med resten af vores leveomkostninger da de allerede har været regnet ud en gang.

For estimaterne er det lidt mere upræcist. Hvis man tager sit estimat over en måned, så er det, det beløb man skal forsøge at holde sig indenfor. Nogle måneder er det lidt lavere, andre måneder vil det være lidt højere – og det er selvfølgelig helt OK. Sådan er det med variable udgifter.

For gæld og de penge der bliver tilsidesat mod vores mål, så har du også tidligere regnet hvor stor procentdel af din indkomst der går til dine leveomkostninger. For din resterende tid kan du gange dine sande arbejdstimer ud med din sande timeløn for at få hvor meget du skal allokere på månedsbasis til dette (se følgende regneeksempel):

Lad os sige at du bruger 70% på leveomkostninger. Der er altså 30% af dine timer tilbage. Du har regnet ud at du på månedsbasis bruger 260 timer på arbejde og andet relateret. 30% af 260 timer er 78 timer. Hvis du sande timeløn er 100 kr. så er det altså 78×100 kr = 7800 kr du skal fordele på gæld, opsparing og at opnå dine drømme.

Hvis du lægger dette beløb sammen med hvad dine leveomkostninger er burde du meget gerne lande på et beløb der er mindre end din udbetalte løn da der er arbejdsrelaterede udgifter (såsom transport og andet) der er trukket fra.

Disse beløb kan så divideres videre ud på din gæld og drømme og andet – som du husker fra et tidligere indlæg havde vi en procentsats til hvert mål.

Du har nu fået samlet dig et budget og har nogle klare mål for hvordan du skal fordele dine penge hver måned for at arbejde dig:

1) ud af gæld hvis du har noget
2) mod dine mål/drømme.

Selvom der har været mange lister er dette nu et billede af dig og din privatøkonomi – skræddersyet direkte til dig. Der er penge sat af til din nuværende situation og dine drømme, så det kan ikke blive mere personligt. Som tidligere nævnt er det en god ide at gøre dette en gang i mellem (årligt måske) eller hvis din situation ændrer sig drastisk (nyt job, børn, huskøb eller andet).

Fremtidige indlæg kommer til at handle om at tweake budgettet – men efter dagens indlæg så har vi fået samlet det og alle de øvelser vi har lavet op til har kulmineret til det sande budget du nu har foran dig.

Skriv en kommentar